Inde 2006

Delhi

Alwar

Jaipur

Bundi

Bundi 2

Bijaipur

Bassi

Chittorgarh

Udaipur

Pindhwara

Bhuj

Bhuj 2

Jamnagar

Porbandar

Junagadh

Somnath

Diu : la quête de l'eau

Diu

Veraval

Palitana

Ahmedabad